O klubu

Jsme klub Road – rodiče a děti, děti a mládež se zdravotním postižením. Naším cílem je smysluplně a hlavně spolu se svými vrstevníky trávit volný čas a pěstovat zdravého ducha při sportování, na táboře či při společných aktivitách.

Existujeme již více než 15 let. Zpočátku jsme se soustředili na celé rodiny. Pořádali jsme pobyty, jejichž cílem bylo zejména zprostředkovat pečujícím rodičům odreagování a setkávání s lidmi s podobným osudem. Postupně se naše pozornost začala soustředit hlavně na děti. Založili jsme kroužek plavání a začali jsme jezdit na tábory. Obojí trvá dodnes, i když většina dětí již dospěla.

V současnosti příležitostně organizujeme i další akce jako florbal, víkendové akce, či bowling pro celé rodiny, čímž se vracíme k původní myšlence klubu – rodiče a děti.

Patříme pod  Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, která prostřednictvím svých klubů sdružuje rodiny a odborníky pečující o děti se zdravotními problémy, a také jejich přátele a další ochotné lidi, kteří mají zájem se podílet na zlepšování života zdravotně postižených dětí a jejich rodin. Díky ní dosáhneme na granty a dotace, které usnadňují naši činnost.

Děkujeme ale i příležitostným dárcům a sponzorům, jejichž peněžité dary zvyšují kvalitu našich akcí.

Klub by nemohl fungovat bez asistentů – nadšených dobrovolníků, kteří plavou se členy klubu v bazénu, asistují jim na táboře a připravují program nebo se účastní příležitostných aktivit.

Většina rodin i asistentů je s námi od založení klubu, ale přijímáme i nové členy z řad rodin i dobrovolníků. Jestli vás náš program zaujal a chtěli byste se stát jeho součástí, neváhejte, ozvěte se a přijďte se na nás podívat.