Letní tábor a lovci mamutů

Do Střelských Hoštic nás tentokrát přišel navštívit pravěký Kopčem. Vzal nás na cestu proti proudu času a došli jsme až mezi jeho lovce. Kopčemova tlupa byla nešťastná, protože se blížila zima a docházely jí zásoby. Poprosili nás proto o pomoc, my jsme jim pochopitelně vyhověli a vydali se na společné dobrodružství.

Podařilo se nám ulovit množství zvěře možné i nemožné, nasbírat plody a léčivé byliny, přenést oheň z bouřkou zapáleného kmene, vypěstovali jsme obilí, umleli jsme mouku a z ní jsme pak připravili těsto na chleba. Dokonce jsme chytili divoké kozy a slepice, o které jsme se vzorně starali až zdomácněli natolik, že nám snášely vejce a dávaly mléko.

Na závěr jsme společnými silami ulovili obrovského mamuta a když jsme si byli jisti, že tlupa zimu bez problémů překoná, mohli jsme se přenést zpátky do současnosti.

24 září, 2023